Przedstawiamy kolejne informacje, które dotyczą projektu "Powstanie Styczniowe 1863 - 2013". Tym razem zostały ukazane sylwetki pisarzy – Stanisława Rembeka i Władysława Sabowskiego – absolwentów Chrobrego oraz fragmenty ich utworów - Ballada o wzgardliwym wisielcu, Dwie gawędy styczniowe oraz Nad poziomy (ukazujące powstanie). Zagadnienia zostały przygotowane przez Patrycję Pełkę, Paulinę Goszcz i Adriana Nowaka z klasy II f. Opiekę merytoryczną nad działaniami uczniów sprawował p.Janusz Błaszczyk.

 

 

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ