W tym tygodniu w naszej szkole odbył Konkurs Biblijny. Tradycyjnie uczniowie rozwiązując specjalny test mogli sprawdzić swoją wiedzę z zakresu Pisma Świętego. W tym roku tematem przewodnim jest wiara Abrahama i Patriarchów na podstawie Księgi Rodzaju oraz wiara w początkach Kościoła na podstawie Listu św. Pawła do Rzymian. W konkursie wzięło udział ponad 60 osób z naszej szkoły. Kolejny etap odbędzie się w Łodzi, na który zakwalifikowały się osoby z najwyższą notą: Dominika Wieczorek, Aleksandra Cieśliczka i Beata Filipek. Życzymy kolejnych sukcesów w poznawaniu literatury starożytnej i teologii biblijnej a wszystkim uczestnikom dziękujemy za przygotowanie i udział w konkursie.

Maciej Grzelak SJ

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ