W ostatnim czasie wiele refleksji poświęciliśmy sprawom Kościoła, konklawe i papiestwu. Niewątpliwie wybór kardynała Bergoglio na papieża, który przybrał piękne imię Franciszka, spowodował miłe zaskoczenie i wiele pozytywnych myśli. Dołączając się do życzeń dla nowego papieża wpisaliśmy się do księgi gratulacyjnej wyłożonej w piotrkowskim Zamku.

W duchu wdzięczności i radości cieszymy się z wyboru Papieża Franciszka. Życzymy owocnego pontyfikatu, darów Ducha Świętego i ludzkiej życzliwości. Dziękujemy również za pierwsze chwile naznaczone serdecznością i miłością do ludzi.

Społeczność naszego liceum reprezentowała klasa 1A składając swoje autografy pod życzeniami a pamiątkowe zdjęcia wykonał Bartek Kołaciński.

Maciej Grzelak SJ

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ