Zapraszamy uczniów klas trzecich na warsztaty z języka polskiego, których celem jest doskonalenie umiejętności niezbędnych na egzaminie maturalnym. Na zajęcia prowadzone przez p. Iwonę Drobczuk – Zwolińską zapraszamy w każdy wtorek o godz. 13.30 do sali nr 34 , natomiast   p. Bogumiła Matyszewska prowadzi zajęcia dla maturzystów w każdy poniedziałek o godz. 14.30 w sali nr 35.

Na spotkaniach ćwiczymy umiejętność rozumienia czytanego tekstu nieliterackiego oraz analizujemy i interpretujemy teksty literackie. Poszukujemy  kontekstów kulturowych (filozofia, estetyka, tło historyczne, wzorce) poszczególnych epok, powtarzamy tematykę utworów literackich, przypominamy najważniejsze zagadnienia z zakresu teorii literatury. Istnieje także możliwość konsultacji prezentacji przygotowywanej na ustny egzamin maturalny  z języka polskiego.

Zapraszamy wszystkich chętnych.

B.M.I.D.Z.

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ