Nauczyciel prowadzący Janusz Błaszczyk, którego uczeń Adam Miśkiewicz zajął miejsce w etapie wojewódzkim, towarzyszył grupie wojewódzkich finalistów podczas wizyty studyjnej w Gdańsku.

http://olimpiadasolidarnosci.pl/gallery/wizyta-studyjna-w-gdansku/

 

POZNAJ HISTORIĘ, ZADECYDUJ O PRZYSZŁOŚCI

"Chcemy przyczynić się do tego, aby ideały ruchu Solidarność –
demokracja, społeczeństwo otwarte
i solidarne, kultura dialogu – zachowały swoją atrakcyjność
i aktualność.

Chcemy zachować w pamięci Polaków i Europejczyków doświadczenie
Solidarności jako pokojowej europejskiej rewolucji, aby we wspólnocie
europejskich demokracji Solidarność była ważną częścią mitu
założycielskiego Europy.

Chcemy, aby Solidarność była źródłem inspiracji i nadziei dla tych,
którzy nie żyją w społeczeństwach otwartych i demokratycznych"

http://www.ecs.gda.pl/

Janusz Błaszczyk

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ