Rozpoczęła się rejestracja uczestników do ogólnopolskiego programu edukacyjnego Łowimy Talenty 2016/17. Program jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży, promuje talenty i osiągnięcia uczniów.

Patronat nad programem objęła Politechnika Wrocławska.

W ramach tego programu, 23 listopada 2016 roku, odbędzie się w naszej szkole kolejna edycja Konkursu Matematycznego ALFIK.

Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych konkurs będzie testem wielokrotnego wyboru (90 minut)  Materiał konkursowy uwzględnia wymagania określone obowiązującymi programami nauczania. Na stronie www.jersz.pl udostępniono bezpłatnie arkusze zadań z lat ubiegłych.

Udział w konkursie jest płatny - wpisowe to 9 zł od osoby.

Listy chętnych z poszczególnych klas przyjmowane będą przez nauczyciela matematyki Izabelę Kulbat do 30 października 2016 roku.

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ