16 marca 2017 roku w naszej szkole odbędzie się konkurs "Kangur Matematyczny".

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do p. Koźlik do dnia 12 stycznia 2017 r.

Uwaga: Opłata wynosi 9 zł.

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

BIOLOGIA CHROBRY

PLANETARIUM

SZUKAJ