Dnia 18.03.2017r. odbyły się kolejne zajęcia na Uniwersytecie Łódzkim w ramach międzynarodowego projektu „Mechanistyczna analiza ilościowa odporności na choroby roślin z rodzaju Brassica poprzez asocjacyjną transkrptomikę”. Tym razem była to głównie praca w laboratorium naukowym Katedry Genetyki Roślin.

Zdjęcia przedstawiają uczniów przy pracy w „labie” oraz nauczycielki z pięciu wybranych do projektu, najlepszych szkół, wraz z dr Violettą Macioszek – koordynatorem projektu.

Izabela Masłowska

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ