W roku szkolnym 2015/2016 - wzorem lat poprzednich – uczniowie klas biologiczno-chemicznych naszej szkoły raz w miesiącu brali udział w wykładach Akademii Ciekawej Chemii Wydziału Chemicznego Uniwersytetu Łódzkiego, wzbogacanych pokazami multimedialnymi oraz eksperymentami prowadzonymi „na żywo”.

Aktywni słuchacze z klas Id, Ie oraz IIe otrzymali specjalne dyplomy uczestnictwa. Dwie uczennice z klasy IIe Dominika Odrzywół i Aleksandra Dentkiewicz brały udział w Konkursie Chemicznym i zostały nagrodzone udziałem w 3-Dniowych Warsztatach Chemicznych na Wydziale Chemii UŁ.

Warsztaty Chemiczne odbywały się w dniach 6 - 8 czerwca na Wydziale Chemii UŁ. Zajęcia obejmowały ćwiczenia praktyczne z zakresu chemii analitycznej i nieorganicznej, chemii organicznej oraz chemii fizycznej.

GRATULACJE!

Agnieszka Włodarczyk

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ