Stanisław Małachowski - (1736 - 1809), brat Jacka Hiacynta, referendarz koronny 1780 - 92, poseł na sejmy 1756 - 1766, marszałek Sejmu Czteroletniego 1788 - 1792 i sejmowej konfederacji koronnej. Był jednym z przywódców stronnictwa patriotycznego, zwolennikiem reform. Popierał dążenia mieszczan do rozszerzenia praw politycznych, brał udział w pracach nad przygotowaniem Konstytucji 3 maja i zasłużył się w jej uchwaleniu. W swych dobrach oczynszował chłopów oraz zwolnił ich od niektórych powinności, wystąpił z manifestem potępiającym konfederację targowicką 1792. W Księstwie Warszawskim od 1807 roku pełnił kolejno funkcje: prezesa Komisji Rządzącej, Rady Ministrów, Senatu. Wśród swego otoczenia miał opinię człowieka nieposzlakowanej uczciwości.

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ