Marceli Nencki - (1847 - 1901), lekarz, chemik i fizjolog. Był profesorem uniwersytetu w Berlinie i Petersburgu, oraz członkiem Akademii Umiejętności. Prowadził badania z biosyntezy mocznika w organizmie. Wraz z Leonem Marchlewskim walnie przyczynił się do ustalenia chemicznej budowy hemu (barwny składnik hemoprotein np. hemoglobiny). Opracował metodę zwalczania księgosuszu u bydła.

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ