Jan Jankowski - (1882 - 1953), pseudonimy Doktor, Soból i inne. Polityk. W 1906 roku współorganizował Narodowy Związek Robotniczy. W ltach 1912 - 1913 był członkiem Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych. W roku 1915 wstąpił do Legionów Polskich. Był współzałożycielem (1920 rok) Narodowej Partii Robotniczej.,w latach 1920 - 1923 jej prezes, w latach 1923 - 1933 jej II wiceprezes i sekretarz Głównego Komitetu Wykonawczego. W latach 1921 i 1926 Jankowski pełnił obowiązki Ministra Pracy i Opieki Społecznej. Od 1926 do 1936 roku był wiceprezesem Zjednoczenia Zaw. Polskich. W latach 1928 - 1935 poseł na sejm RP. Od 1937 roku w Stronnictwie Pracy (członek jego kierownictwa w konspiracji). W 1941 roku objął urząd dyrektora Departamentu Pracy i Opieki Społecznej Delegatury Rządu RP na Kraj, zaś w latach 1942 - 1943 pełnił funkcję jego zastępcy. Od 1943 do 19 45 Delegat Rządu RP na Kraj i wicepremier (od 1944 kierował Krajową Radą Ministrów). 31.VII.1944 roku zatwierdził decyzję rozpoczęcia powstania w Warszawie. W marcu 1945 został aresztowany przez NKWD, w procesie szesnastu w Moskwie skazany na 8 lat więzienia, zmarł w ZSRR.

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ