Józef Życiński - urodził się 1.IX.1948 roku w Nowej Wsi koło Piotrkowa Trybunalskiego. Do naszego liceum uczęszczał w latach 1962 - 1966. W 1972 roku po ukończeniu studiów w Wyższym Częstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie przyjął święcenia kapłańskie. W 1976 r. na Wydziale Teologicznym w Krakowie uzyskał stopień naukowy doktora teologii. Drugi stopień doktora, tym razem filozofii, uzyskał na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Habilitował się w roku 1980 na podstawie pracy: Prostota i dyskonfirmowalność jako kryteria w kosmologii relatywistycznej. Od 1980 r. kierował Katedrą Logiki i Metodologii w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

W latach 1982-1985 pełnił funkcję prodziekana, a od 1988 do 1990 dziekana Wydziału Filozoficznego tej uczelni. Był współorganizatorem konwersatorium interdyscyplinarnego Nauka - Wiara, odbywającego się w Krakowie i konferencji na ten sam temat, odbywających się z udziałem Ojca Świętego w Castel Gandolfo. Jest inicjatorem serii zeszytów Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, wydawanych przez PAT, edycji angielskiej Philosophy in Science wydawanej przez PAT, Obserwatorium Watykańskie i Uniwersytet w Tucson, oraz serii wydawniczej Philosophy in Science Library, poświęconej problematyce interdyscyplinarnej, wydawanej przez przy współpracy Obserwatorium Watykańskim.

Od 4 listopada 1990 r. do 14 czerwca 1997 r. był biskupem tarnowskim. Dnia 14 czerwca 1997 r. został mianowany Arcybiskupem Metropolitą Lubelskim. Urząd ten uroczyście objął 29 czerwca 1997 r. w Archikatedrze Lubelskiej pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty. Był 11 rządcą diecezji i drugim metropolitą. Pełni również urząd Wielkiego Kanclerza Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Arcybiskup Józef Życiński był członkiem Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki w Salzburgu, członkiem Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego, członkiem Papieskiej Rady Kultury, członkiem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski oraz Komisji Wspólnej Episkopatu i Rządu RP, przewodniczy Radzie Episkopatu do Spraw Świeckich i Radzie Programowej KAI, był moderatorem Krajowej Rady Katolików Świeckich, członkiem Komisji Episkopatu do Spraw Nauki Wiary, członkiem Komisji Episkopatu do Spraw Duszpasterstwa, członkiem Rady Głównej II Polskiego Synodu Plenarnego, członkiem zagranicznym Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych, sekretarzem specjalnym II Nadzwyczajnego Synodu Biskupów Europy, członkiem Wspólnej Grupy Roboczej (Joint Working Group) Kościoła Katolickiego i Światowej Rady Kościołów na kadencję 1999-2005 r., członkiem Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, członkiem Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN, członkiem Rady Nadzorczej sieci rozgłośni katolickich.

Autor ponad 50 książek i ponad 300 artykułów poświęconych problematyce filozoficznej, teologicznej, kulturowej, naukom przyrodniczym. Dużo miejsca w swojej pracy naukowej oraz w publicznych i duszpasterskich wystąpieniach poświęcał współczesnej integracji europejskiej oraz stosunkowi Kościoła Rzymskokatolickiego do Unii Europejskiej.

Zmarł nagle w Rzymie na zawał serca 10 lutego 2011r.

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ