Onufry Kopczyński - (1735 - 1817), gramatyk, nauczyciel szkół pijarskich i Collegium Nobilium. Był członekiem Towarzystwa Przyjaciół Nau, a także współpracownikiem Komisji Edukacji Narodowej. Autor pierwszego oficjalnego podręcznika gramatyki języka polskiego oraz elementarza (Nauka czytania i pisania 1785).

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ