28-go marca ogłoszona została lista finalistów LXIV Olimpiady Matematycznej. Znaleźli się na niej dwaj uczniowie naszego liceum: Kamil Motyka (klasa IIIb) i Michał Figlus (klasa IIb).

Osiągnięcie to jest wielkim sukcesem Kamila i Michała. Przy okazji zapracowali na dodatkowe przywileje, ponieważ każdy finalista Olimpiady Matematycznej ma zagwarantowane:

  • ocenę celującą z matematyki na koniec roku szkolnego,

  • 100% z matematyki na maturze (na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym),

  • prawo wstępu na wiele wyższych uczelni (m.in. na Wydziały Matematyczne i Informatyczne najbardziej prestiżowych polskich uczelni: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego czy Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Ponadto najlepsi uczestnicy finału będą reprezentować Polskę na LII Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej, V Środkowoeuropejskiej Olimpiadzie Matematycznej i XXII Zawodach Państw Bałtyckich.

 


 

Warto dla podsumowania wspomnieć, że w zawodach tegorocznej edycji Olimpiady Matematycznej wzięło udział 17 uczniów naszego liceum.

W I etapie, korespondencyjnym, każdy z uczestników OM miał do rozwiązania 12 zadań, których tekst został opublikowany w dniu 1.09.2013 r. na stronie http://om.edu.pl/zadania/om/om64_1.pdf.

Na podstawie nadesłanych rozwiązań Komitet Okręgowy OM w Łodzi wyłonił spośród uczestników zawodów I stopnia 28 najlepszych z województw łódzkiego i świętokrzyskiego.

Wśród nich znalazło się dziesięciu uczniów I LO im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Tryb.:

Helena Dziubecka (IIIb), Monika Hałaczkiewicz (IIb), Adrianna Traczyk (II b), Michał Figlus (IIb),

Kamil Motyka (IIIb), Wojciech Ostrowski (IIIb), Mateusz Olczyk (Ib), Wojciech Śmigielski (Ib), Michał Tobiasz (IIIb), Mateusz Zieliński (IIIb).

W dniach 22-23 lutego 2013 brali oni udział w zawodach II stopnia LXIV OM.

Uczestnicy tego etapu Olimpiady mieli do rozwiązania 6 zadań, każdego dnia przez 5 godzin rozwiązując po 3 zadania. Treść tych zadań jest dostępna pod adresem http://om.edu.pl/zadania/om/om64_2.pdf.

 

Więcej wiadomości na temat Olimpiady Matematycznej znajduje się w oficjalnym serwisie, na stronie http://www.om.edu.pl/

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ