W dniach 17 - 20 kwietnia 2013 w Konstancinie i w Warszawie odbył się ogólnopolski finał XLIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Olimpijczycy przyjechali do Konstancina we środę (17.04). W części pisemnej, która odbyła się w czwartek rano, brało udział ponad 200 uczestników z Polski i innych krajów (m.in. z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Wielkiej Brytanii). Zawodnicy mieli 5 godzin na napisanie pracy w formie rozprawki lub interpretacji porównawczej utworów. Na ich podstawie w piątek (19.04) ogłoszono wyniki. Aby otrzymać tytuł finalisty, należało zdobyć przynajmniej 10 punktów na 30 możliwych. Sztuka ta nie udała się, niestety, wszystkim uczestnikom finału. Osoby, których prace zostały ocenione na minimum 20 punktów, skierowano do części ustnej. Odbyła się ona w sobotę (20.04) w Instytucie Badań Literackich Państwowej Akademii Nauk w Warszawie, wyłoniono z niej 44 laureatów olimpiady.

W gronie uczestników zawodów finałowych znalazła się uczennica naszej szkoły, Dominika Misztela z klasy 1e. Uzyskując w części pisemnej 16 pkt., wywalczyła tytuł Finalisty Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. W ten sposób zagwarantowała sobie zwolnienie z egzaminu maturalnego z języka polskiego w pisemnej części podstawowej i rozszerzonej, części ustnej (zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny najwyższej), klasyfikacyjną ocenę celującą z języka polskiego oraz prawo do przyjęcia na kierunki humanistyczne z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego (w pierwszej kolejności). Opiekę merytoryczną nad przygotowaniami Dominiki sprawował nauczyciel języka polskiego p. Adam Grelowski.



D.M.

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ