18 października 2023 r. w Mediatece 800-lecia odbył się wykład dr. hab. Janusza Budzińskiego, profesora Akademii Piotrkowskiej. W prelekcji wzięli udział uczniowie klasy 3c, którzy mieli sposobność poszerzenia swojej wiedzy na temat przyczyn i skutków Powstania Styczniowego oraz poznania sylwetek dyktatorów z tamtego okresu.

PG

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ