UWAGA!!
Kolejna edycja Olimpiady Lingwistyki Matematycznej. Eliminacje krajowe  organizowane są jak zawsze  przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego- Fundację Matematyków Wrocławskich

Etap szkolny XV OLM  odbędzie się dnia 25 X 2016. Stanowi on eliminacje do międzynarodowej olimpiady lingwistycznej - jednej z 13 międzynarodowych olimpiad naukowych. Do osiągnięcia sukcesu w zawodach nie są wymagane szczególne umiejętności językoznawcze ani wybitna znajomość języków obcych . Wystarczy umiejętność logicznego myślenia, analizy danych i wyciągania wniosków na podstawie przesłanek dotyczących egzotycznych lub nieistniejących języków. Oto terminarz zawodów:

  • I etap (szkolny) - 25 X 2016
  • odsyłanie wyników i poprawionych prac - do 22 XI 2016
  • ogłoszenie listy zakwalifikowanych do II etapu - 10 I 2017
  • II etap (regionalny) - 11 II 2017
  • ogłoszenie listy finalistów - do 7 III 2017
  • konsultacje dla finalistów - 7 IV 2017, godz. 10:30-15:30
  • III etap (ogólnopolski) - 8 IV 2017, Wrocław
  • obóz przygotowawczy do finału międzynarodowego - VI 2017, Wrocław
  • XV Olimpiada Międzynarodowa - VII-VIII 2017, Irlandia

Listy chętnych z poszczególnych klas przyjmowane będą przez  nauczycieli matematyki oraz nauczyciela jęz. francuskiego- A.Lauks do dnia 05 X 2016.

Arkusze olimpiad z poprzednich  lat ,regulamin konkursu oraz wszelkie  dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.fmw.uni.wroc.pl/lingw/. Praktycznych porad udzielić może również ubiegłoroczna krajowa finalistka- LAURA WROŃSKA z klasy II B.
Wszyscy,którzy chcą wziąć udział w konkursie ,proszeni są o zapoznanie się z jego regulaminem.


Zachęcamy do udziału i czekamy na zgłoszenia.

Anna Lauks

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ