Zapraszam na zajęcia organizacyjne/lekcję pokazową z języka włoskiego, w najbliższy wtorek (18.10.2016) o godz. 14.20 (ósma godzina lekcyjna) do sali 27.

Nauczyciel-romanista
Anna Lauks

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ