W czwartek 22 listopada o godz. 18.00 w sali nr 6 odbędzie się zebranie rodziców uczestników projektu edukacyjnego Paryż 2013 z przedstawicielami firmy ECM – organizatorem projektu oraz przedstawicielami grona pedagogicznego.
Serdecznie zapraszamy.

Anna Karzewnik

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ