WYNIKI
eliminacji szkolnych XXXVI Olimpiady Języka Niemieckiego


Szkolna Komisja OJN informuje, że do II etapu zastały zakwalifikowane dwie osoby:
Anna Łukaszewska z klasy 1b (opiekun p. Elżbieta Błażejewska) oraz Michał Jadczak z klasy 3b (opiekun p. Anna Sikora).

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ