Bardzo proszę wszystkich uczestników naszego projektu Paryż 2013 o zgłaszanie się do mnie w celu okazania aktualnego paszportu bądź dowodu osobistego oraz karty EKUZ – termin do rekolekcji.

Przypominam również o prezentacjach. Listy osób danej grupy i wybrany temat prezentacji proszę podsyłać do końca tego tygodnia a po feriach już gotowe prezentacje.

 

Pozdrawiam, Anna Karzewnik

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ