Próbny egzamin maturalny  z języka niemieckiego  (część pisemna)

 

 

wtorek 25 lutego godz. 13:30 - poziom rozszerzony (sala 40)


środa 26 lutego godz. 13.30 sala - poziom podstawowy (sala 12)

Zapraszamy!

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ