Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w dyktandzie w języku angielskim dnia 1 kwietnia 2014 (to nie Prima Aprilis ;) ) na 5 godzinie lekcyjnej.. Zgłaszać można się do pani Anny Magiery do 28.03.2014, na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody :)

Anna Magiera

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ