WYCIECZKA DO NIEMIEC

Ważny komunikat dla uczestników majowej wycieczki do Niemiec.

Uczniowie, którzy jeszcze nie oddali wypełnionych oświadczeń o zgodzie rodziców/opiekunów, zobowiązani są dostarczyć je najpóźniej w środę (23.04.2014)  po świętach, w przeciwnym razie zostaną skreśleni z listy uczestników.

Przypominamy również o paszportach lub dowodach osobistych i kartach EKUZ.

Organizatorzy

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ