WYCIECZKA DO NIEMIEC

Zebranie organizacyjne wszystkich uczestników majowej wycieczki do Niemiec

odbędzie się w czwartek 8 maja o godzinie 12.25 w sali nr 12. Obecność obowiązkowa!


Prosimy również - kto już posiada - o przyniesienie ze sobą dowodów tożsamości oraz kart EKUZ.

Organizatorzy

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ