Przedstawiamy program wyjazdu edukacyjno-turystycznego do Wielkiej Brytanii, który planowany jest na marzec 2015r.

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z organizatorami wyjazdu

tzn. p. Fogiel, p. Karzewnik lub p.Chęcińskim.

program.pdf

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ