Kolejna edycja Olimpiady Lingwistyki Matematycznej!
Etap szkolny odbędzie się dnia 08.10.2015.

Listy chętnych z poszczególnych klas przyjmowane będą przez nauczycieli matematyki oraz nauczyciela jęz. francuskiego-A.Lauks do dnia 18.09.2015.

Arkusze olimpiad z poprzednich  lat ,regulamin konkursu oraz wszelkie  dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.fmw.uni.wroc.pl/lingw/.
Wszyscy,którzy chcą wziąć udział w konkursie ,proszeni są o zapoznanie się z jego regulaminem.
Olimpiada ma zasięg międzynarodowy, tegoroczny finał odbędzie się w Indiach.

Zachęcamy do udziału i czekamy na zgłoszenia.

Anna Lauks

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ