Eliminacje okręgowe odbędą się dnia 9 stycznia 2016 roku w Łodzi,w godz. 11-14, w siedzibie Wydziału Matematyki i Informatyki  UŁ (ul Banacha 22).
Do  etapu okręgowego zakwalifikowały się następujące osoby:
Adam Dura - 69 pkt
Mateusz Kaczmarek -65 pkt
Jan Kociniak- 76 pkt
Kamila  Ryś- 66 pkt
Laura Wrońska- 65 pkt
Piotr Żuber- 66 pkt
Maksymalna ilość punktów do uzyskania: 80. Próg kwalifikacji wynosił 80%.

Po przerwie świątecznej poinformuję o szczegółach organizacyjnych związanych z wyjazdem do Łodzi.
Gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

Anna Lauks

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ