UWAGA UCZNIOWIE
KLAS PIERWSZYCH I DRUGICH!!!

INFORMUJEMY, ŻE DNI
4.05, 5.05, 6.05 ORAZ 7.05
SĄ DNIAMI WOLNYMI
OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH.

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ