1. Uczniowie, którzy zdają egzamin maturalny w Auli wchodzą do szkoły głównym wejściem (od Al. Kopernika) (do sali wpuszczamy od godz. 8.30).
2. Uczniowie, którzy zdają egzamin maturalny w sali gimnastycznej wchodzą do szkoły wejściem od strony dziedzińca (do sali wpuszczamy od godz. 8.30).
3. Uczniowie, którzy zdają egzamin maturalny w Muzeum wchodzą do szkoły wejściem od strony dziedzińca (wejście przy sali religijnej) (do sali wpuszczamy od godz. 8.30).
4. Uczniowie, którzy zdają egzamin maturalny w pozostałych salach wchodzą do szkoły głównym wejściem (od Al. Kopernika) (do sal wpuszczamy od godz. 8.45).
5. Na terenie szkoły obowiązuje obowiązek noszenia maseczki. Istnieje również obowiązek dezynfekcji rąk.
6. Prosimy o zachowanie bezpiecznych odległości podczas wchodzenia do szkoły i w trakcie przebywania w budynku
(1,5 – 2 m.).

Dyrekcja I LO

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ