W planie lekcji nastąpiły drobne zmiany, które wchodzą w życie z dniem 18 września 2023 r. (poniedziałek).

Proszę uważnie sprawdzić nowy plan na stronie internetowej szkoły: nowy plan lekcji.

 

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ