Cześć Chrobrzanie!

Jak pewnie wiecie w czwartek odbędą się zdjęcia klasowe. Poniżej zamieszczamy rozpiskę wraz z przerwami, ponieważ w tym roku mamy sporo klas musimy działać szybko i sprawnie (na jedną klasę przypada 10 minut). Prosimy o trzymanie się rozpiski oraz pilnowanie ustalonych godzin. 

- Przewodniczący klas proszeni są o powiadomienie wychowawców w dniu jutrzejszym o zdjęciach klasowych! 

Klasy wpisane na przerwy proszone są o pojawienie się równo z dzwonkiem na miejsce wykonywania zdjęć (przed szkołę). Klasy wpisane na godzinach lekcyjnych będą miały robione zdjęcia w wyznaczonej kolejności i w odpowiednim momencie przyjdzie po was ktoś z samorządu szkolnego. Jeżeli wasza klasa znajduje się w rozpisce na godzinie lekcyjnej, a obok niej widnieje adnotacja, że jesteście pierwsi w kolejce to prosimy o pojawienie się wraz z wychowawcą równo z dzwonkiem na lekcje. 

 

Zdjęcia klasowe

2 godzina lekcyjna:

- [ ] 1c + Bogumiła Matyszewska

- [ ] 2b + Waldemar Paraszewski

- [ ] 2c + Robert Cieślak

- [ ] 2e + Jacek Kozłowski

PRZERWA 2-3 godzina lekcyjna:

- [ ] 3ag + Izabela Kulbat

3 godzina lekcyjna:

- [ ] 3dp + Agnieszka Karwulewicz (pierwsi według kolejności)

- [ ] 2a + Dominika Michalak

- [ ] 2d + Izabela Masłowska

- [ ] 3bp + Agnieszka Włodarczyk 

PRZERWA 3-4 godzina lekcyjna:

- [ ] 3bg + Iwona Drobczuk

4 godzina lekcyjna:

- [ ] 1e + Bogumiła Krupa (pierwsi według kolejności)

- [ ] 1d + Liliana Sońta

- [ ] 3cp + Piotr Grelowski

- [ ] 3dg + Adam Grelowski

PRZERWA 4-5 godzina lekcyjna:

- [ ] 1a + Anna Magiera

5 godzina lekcyjna:

- [ ] 3cg + Janusz Błaszczyk (pierwsi według kolejności)

- [ ] 1b + Dagmara Leśniewska

- [ ] 3ap + Wioletta Niemczyk

Samorząd Uczniowski

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ