Rozmowy na posiedzeniu Łódzkiej Rady Samorządów Szkół Średnich, doprowadziły do szczególnych decyzji związanych z naszą szkołą.

Ogłaszamy wybory na urząd Rzecznika Praw Uczniów naszej szkoły!
Mamy już oficjalnie zgłoszonych dwóch kandydatów, którzy będą ubiegać się o to stanowisko. Są to:


- Julia Midera z klasy 3cp

- Julia Olejnik z klasy 3dp

To stanowisko byłoby bardzo kluczowym elementem naszej społeczności i miałoby na celu dbanie o interesy uczniów. Od teraz konkretna osoba zajęłaby się sprawami łamania praw ucznia i można byłoby zgłaszać do niej wszelkie zastrzeżenia w tym zakresie.
Do zadań i obowiązków Rzecznika należałoby m. in.:


- Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.

- Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców i nauczycieli.
- Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów.
- Proponowanie nowych przepisów dotyczących ucznia.
- Załatwianie indywidualnych skarg.

Wybory odbędą się w piątek, 11 marca i byłyby poprzedzone debatą, która wstępnie miałaby miejsce w środę, 9 marca !!!

Samorząd Uczniowski

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ