W czwartek, 5 października, odbyły się wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły.

Wyniki wyborów prezentują się następująco:


Magiera Jakub - 51,15% poparcia (178 głosów)

Wartacz Michał - 48,85% poparcia (170 głosów)

Gratulacje dla obu kandydatów, którzy dali z siebie wszystko, co widać w historycznie małej różnicy w liczbie zebranych głosów.


Głosy ważne: 348
Głosy nieważne: 43
Frekwencja: 54,2% (391/721)

Samorząd Uczniowski

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ