10 listopada 2023 roku społeczność naszej szkoły obchodziła Narodowe Święto Niepodległości. W szkolnej auli odbyła się uroczystość, podczas której głos zabrał Pan Dyrektor Henryk Michalski przypominając o kilku ważnych wydarzeniach sprzed 105 laty.

Następnie chór szkolny zaprezentował dziesięć pieśni patriotycznych, kilka w odświeżonych aranżacjach. Były one przerywane narracją historyczną, która przenosiła słuchaczy w czasy pierwszej wojny światowej i walki Polaków o niepodległość.

O godzinie 11:11 uczniowie i nauczyciele wzięli udział w akcji „Szkoła do hymnu“ i odśpiewali na swoich lekcjach „Mazurka Dąbrowskiego”.

Samorząd Uczniowski

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ