W lutym i marcu tego roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w dwóch ogólnopolskich konkursach języka angielskiego: FOX oraz ENGLISH ACE. Spośród kilkunastu uczestników najlepsze wyniki osiągnęli:

Daniel Wochyń z klasy 1F - dyplom oraz nagroda rzeczowa za wynik bardzo dobry w konkursie FOX

Julia Gajda z klasy 1F - nagroda rzeczowa w konkursie ENGLISH ACE

Dodatkowo dyplomy za uzyskanie dobrego wyniku w konkursie ENGLISH ACE otrzymali: Łukasz Sońta, Michalina Kaliszewska, Daniel Wochyń, Michał Kauc - wszyscy z klasy 1F, natomiast Wiktoria Waszczuk z klasy 2A oraz Emilia Siewior z klasy 3E dostały dyplomy uznania za najlepsze wyniki w swoich kategoriach wiekowych w skali całej Polski.

Serdecznie gratuluję,
Anna Magiera

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ