Zapraszam do udziału w kolejnej edycji  Olimpiady Lingwistyki Matematycznej. Eliminacje krajowe  organizowane są jak zawsze  przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego- Fundację Matematyków Wrocławskich

Etap szkolny XVI OLM  odbędzie się dnia 09 XI 2017. Stanowi on eliminacje do międzynarodowej olimpiady lingwistycznej - jednej z 13 międzynarodowych olimpiad naukowych. By osiągnąć sukces w zawodach nie musicie posiadać  szczególnych umiejętności językoznawczych ani też wyróżniać się wybitną znajomością języków obcych . Wystarczy umiejętność logicznego myślenia, analizy danych i wyciągania wniosków na podstawie informacji dotyczących egzotycznych lub nieistniejących języków. To naprawdę sympatyczna , kreatywna zabawa.

Oto terminarz zawodów:

  • I etap (szkolny) - 09 XI 2017
  • II etap (regionalny) - 28 II 2018 Łódź
  • III etap (ogólnopolski) - 14 IV 2018, Wrocław
  • XVI Olimpiada Międzynarodowa - VII-VIII 2018, PRAGA

Listy chętnych z poszczególnych klas przyjmowane będą przez  nauczycieli matematyki oraz nauczyciela jęz. francuskiego- A.Lauks do dnia 20 X 2017.

Arkusze olimpiad z poprzednich  lat ,regulamin konkursu oraz wszelkie  dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.fmw.uni.wroc.pl/lingw/. Praktycznych porad udzielić może również ubiegłoroczna krajowa finalistka- LAURA WROŃSKA z klasy III B.
Wszyscy,którzy chcą wziąć udział w konkursie ,proszeni są o zapoznanie się z jego regulaminem.

 

Zapraszam do udziału.

Anna Lauks

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ