XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego FOX
pod patronatem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Konkurs zostanie przeprowadzony 5 marca 2019 r. początek o godzinie 8.30 w MUZEUM I LO.

ZAPRASZAM OSOBY, KTÓRE ZADEKLAROWAŁY I OPŁACIŁY UDZIAŁ W KONKURSIE.

Ewelina Szamburska

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ