Tuż przed moim wyjazdem na Maltę otrzymałam oficjalne wyniki konkursu językowego FOX,

 korzystając z okazji zakończenia Roku Szkolnego 2018/2019 chciałabym wręczyć dyplomy i nagrody niżej wymienionym uczestnikom.

Oto lista nagrodzonych:

1.Adam Jarocki     kl 1d          133,5pkt/150  (Lions)

2.Mikołaj Wolski   kl 2c          122,5 pkt/145  (Eagles)

3.Jakub Sobański   kl 3b         119,5/145        (Eagles)

4. Michał Staruch  kl 3b         118,5/145        (Eagles)

5.Agnieszka Legiędź  kl 1d     115,5/150        (Lions)

6.Bartosz Piotrowski kl 2a      110/145           (Eagles)

7.Oliwia Kiereś kl        kl 2a     105/145          (Eagles)

8. Szymon Werk         kl 2b      101/145         (Eagles)

Wszystkim gratuluję bardzo dobrych wyników i zaangażowania. Po odbiór drobnych upominków zapraszam do Sali 12 o godz. 9:45 19.06.2019.

 

Ewelina Szamburska

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ