Zapraszam wszystkich chętnych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego English High Flier. Informacje na temat konkursu oraz arkusze z ubiegłych lat na stronie: http://jersz.pl/contest,7.html.
Termin zgłoszenia: 20.11.2019
Koszt udziału w konkursie: 10 PLN
Data konkursu: 12.12.2019

Anna Magiera

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ