Dnia 24.10 2019 odbyły się eliminacje szkolne XVIII Międzynarodowej Olimpiady Lingwistyki Matematycznej, organizowanej przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

W eliminacjach wzięło udział 28 uczniów I LO. Prace zostały ocenione zgodnie z kluczem otrzymanym od organizatora konkursu, a wszystkie wyniki wysłane drogą elektroniczną. Zgodnie z wytycznymi, drogą pocztową wysłano również do weryfikacji wszystkie prace. Za cały test można było uzyskać 100 punktów. Próg kwalifikujący do następnego etapu ustalony zostanie po zweryfikowaniu prac przez organizatora. Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu zostanie opublikowana dnia 15.01. 2020. Zawody II stopnia przewidziano na 29.02.2020.

Najwyższe wyniki uzyskały następujące osoby:

Kacper Świerk (IIIE), Paulina Skalik (IIIB), Michał Kwiatkowski(IBG),Kamil Chrząszczyk (IIIB),Krzysztof Korzeniewski(IBG),Mateusz Kaczyński (IBG),Szymon Rusiecki (IIIB), Bartosz Ludwikowski (IBG).

Informacji dotyczących liczby uzyskanych punktów udziela nauczyciel języka francuskiego Anna Lauks.

A.L.

 

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ