Serdeczne gratulacje dla uczestników konkursu ENGLISH HIGH FLIER!!!

Aż trzy osoby otrzymają nagrody rzeczowe, przy czym uczennica klasy 2A uzyskała najlepszy wynik w całym kraju w swojej kategorii wiekowej, a dwie osoby z klas 1 (1AP i 1BG) - najlepsze wyniki w województwie łódzkim :) Wręczonych zostanie również 14 dyplomów za bardzo dobry lub dobry wynik.

Gdy tylko przesyłka z nagrodami dotrze na adres szkoły, znajdą się one w rękach uczniów.

Tabele z wynikami oraz klucz odpowiedzi w załącznikach do samodzielnego sprawdzenia :)

 

Anna Magiera

Załączniki:

infofox.pdf

danefox.xls

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ