OLGA LEBEAU PONOWNIE FINALISTKĄ

OLIMPIADY JĘZYKA FRANCUSKIEGO

Na stronie OJF opublikowano następujący komunikat MEN :
"Należy odwołać trzeci etap (finał) poszczególnych olimpiad i turniejów przy jednoczesnym zagwarantowaniu tytułu finalisty wszystkim uczniom zakwalifikowanym do trzeciego etapu danej olimpiady czy turnieju. Przyznanie wszystkim uczestnikom zakwalifikowanym do trzeciego etapu danej olimpiady przedmiotowej lub tematycznej (zawodowej) oraz turnieju tytułu finalisty, zagwarantuje im możliwość skorzystania z uprawnień, jakie przysługują finalistom ww. olimpiad i turniejów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w systemie egzaminów zewnętrznych, a w przypadku finalistów olimpiad interdyscyplinarnych zapewni możliwość rekrutacji do szkół wyższych na warunkach określonych przez porozumienia z tymi szkołami"
Na mocy tego rozporządzenia , Olga Lebeau , uczennica klasy I DG , która z  wysoką punktacją zakwalifikowała się w lutym ( zawody okręgowe odbyły się 11.01.2020) do etapu centralnego OJF, została finalistką konkursu . Przypomnę ,że uzyskała już ten tytuł w ubiegłym roku  , teraz chciała walczyć o tytuł laureatki...Tematem jej prezentacji miała być poezja Artura Rimbaud ( z interpretacją wiersza "Samogłoski)  lub twórczość Moliera ( z pogłębioną analizą  sztuki "Skąpiec "  ( komisja egzaminacyjna wybiera temat). Ponadto musiałaby się wykazać min. znajomością historii, geografii i cywilizacji Francji . Niestety Olga nie będzie miała okazji zaprezentowania efektów swych przygotowań, myślę jednak, że praca , którą już wykonała  nie pójdzie na marne . Poczekamy na kolejne edycje OJF.!

Anna Lauks

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ