Zapraszam do udziału w kolejnej edycji Olimpiady Lingwistyki Matematycznej. Eliminacje krajowe organizowane są jak zawsze przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego- Fundację Matematyków Wrocławskich

Etap szkolny XIX  OLM odbędzie się dnia 28.10.2020. Stanowi on eliminacje do międzynarodowej olimpiady lingwistycznej - jednej z 13 międzynarodowych olimpiad naukowych. By osiągnąć sukces w zawodach nie musicie posiadać szczególnych umiejętności językoznawczych ani też wyróżniać się wybitną znajomością języków obcych . Wystarczy mieć "otwarty umysł" oraz posiadać  umiejętność logicznego myślenia, analizy danych i wyciągania wniosków na podstawie podanych informacji, dotyczących,  w wypadku tej olimpiady,  egzotycznych lub nieistniejących języków. Olimpiada cieszy się popularnością szczególnie wśród uczniów klas matematycznych lecz tak naprawdę jest to sympatyczna , kreatywna zabawa dla wszystkich .

Oto terminarz zawodów:

28.10.2020 -etap szkolny

27.02.2021- etap okręgowy - Łódź

24.04.2021 – finał krajowy - Wrocław

19-23.07.2021 finał międzynarodowy -  Windawa (Ventspils), Łotwa

Listy chętnych z poszczególnych klas przyjmowane będą przez nauczycieli matematyki oraz nauczyciela jęz. francuskiego- A.Lauks

do dnia 19.10.2020.

Arkusze olimpiad z poprzednich lat , regulamin konkursu oraz wszelkie dodatkowe informacje dostępne są na stronie Olimpiady Lingwistyki Matematycznej .

Wszyscy, którzy chcą wziąć udział w konkursie , proszeni są o zapoznanie się z jego regulaminem.

Zapraszam do udziału

Anna Lauks

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ