Ogłaszam nabór do grupy lingwistycznej, w ramach której realizowane będą warsztaty językowe z wykorzystaniem komparatywnej ( porównawczej)  nauki języków. Dodatkowe zajęcia lingwistyczne adresowane są do osób uczących się języka francuskiego  i mają na celu  rozwijanie jego znajomości. W trakcie zajęć wykorzystywana będzie znajomość języka angielskiego oraz, dla zainteresowanych, wprowadzane elementy języka włoskiego. Zajęcia prowadzone będą metodą komunikacyjną( dużo konwersacji !), z wykorzystaniem technik audiowizualnych.
Osoby chcące uzyskać więcej szczegółów na temat zajęć, proszę o kontakt ze mną.

ANNA LAUKS

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ