Zapraszam uczniów naszej szkoły do zapisu do Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego FOX, który odbędzie się 20 kwietnia 2021, nie 3 marca. Zapisy przyjmuję w dniach 25.01.-05.02.2021, koszt udziału to 10 zł. Wszelkie informacje znajdują się na stronie https://fox.bielsko.pl

Uczniowie rozwiązują test znajomości języka angielskiego w dwóch kategoriach: Lions (wszystkie klasy I oraz klasy II liceów 4-letnich), Eagles (klasy II i III liceów 3-letnich). Zagadnienia do opracowania w celu przygotowania się do tzw. "trzech pytań gratis" (czyli o podanej wcześniej tematyce):

  • Lions: Past i Past Perfect Tenses

  • Eagles: Future Tenses

Wykaz lektur obowiązujących w konkursie FOX 2021:

  • Lions - "The African Queen"

  • Eagles - "Moby Dick"

Główną nagrodą, częściowo sponsorowaną przez MM Publications, w konkursie jest udział w obozie językowym dla najlepszych uczestników z kategorii Kittens II - Eagles I.

Dla uczestników z wynikami bardzo dobrymi i dobrymi przewidziane są nagrody rzeczowe.

A. Magiera

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ