Eliminacje szkolne odbędą się 5 listopada 2021 o godz. 10.00 w sali 27

Czas trwania testu: 2 godziny lekcyjne, tj. 90 minut

Patronat nad eliminacjami szkolnymi i okręgowymi OJN sprawuje Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego

Więcej informacji o OJN na stronie:www.ojn.wsjo.pl
Zainteresowani uczniowie proszeni są o zgłaszanie się
do nauczycieli języka niemieckiego

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ