Zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego FOX pod patronatem naukowym Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jak ogłasza organizator: „udział w nim polega na rozwiązaniu jednorazowego testu złożonego z zadań wielokrotnego wyboru i daje uczniom możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych, wiedzy językowej oraz kulturoznawczej”. W teście znajdują się pytania sprawdzające poziom znajomości języka angielskiego oraz znajomości zadanych tematów i lektury.

• Data zgłoszenia do konkursu: 25 marca 2022

• Data konkursu: 26 kwietnia 2022-03-06

• Materiały przygotowawcze dla kategorii LIONS (klasy I i II liceów 4-letnich): Food and cooking phrasal verbs, lektura "Jeckyl and Hyde"

• Kategoria EAGLES (klasy III liceów 4-letnich, klasy III liceów 3-letnich): Food and cooking idioms, "Wuthering Heights"

• Testy z lat ubiegłych: https://www.fox.bielsko.pl/materialy/materialy-lions-klasy-i-i-ii-liceow-4-letnich-i-technikow-5 oraz https://www.fox.bielsko.pl/materialy/eagles-klasy-iii-liceow-3-letnich-oraz-iii-i-iv-technikow-4-letnich

• Koszt udziału w konkursie: 10 zł

Anna Magiera

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ