Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego

SPRACHDOKTOR 2022

dla uczniów szkół średnich

organizowany przez firmę edukacyjną Łowcy Talentów – JERSZ z Wrocławia.

WYNIKI

Ogłaszamy ostateczne wyniki konkursu, który w naszej szkole odbył się 24 marca 2022. Uczestniczyło w nim 16 osób, w całym kraju było to natomiast 2169 uczniów z 138 szkół.

Dyplom uznania za bardzo dobry wynik i jednocześnie najlepszy
wynik w szkole zdobyła

Anna Grelowska z klasy 3cp

(88,39% = 2 miejsce w województwie oraz 21 miejsce w kraju).

Dyplom uznania za uzyskanie dobrego wyniku otrzymała Urszula Sęk
z klasy 3cp. Dyplom uznania za uzyskanie najlepszego wyniku w klasach drugich otrzymał Maciej Pietrzyk z klasy 2b. Dyplom uznania za uzyskanie najlepszego wyniku w klasach pierwszych zdobyła Weronika Kopertowska
z klasy 1b. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnika konkursu.

Serdecznie gratulujemy wszystkim i życzymy kolejnych sukcesów! Zapraszamy także do następnego konkursu języka niemieckiego „DEUTSCHFREUND” jesienią 2022!

Komisja konkursowa

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ